Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 

Yazım Kuralları

1. Yazı, word formatında, 1,5 satır aralığında, ana bölümlerine 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve (Times New Roman) karakterinde yazılmalıdır.

2. Yazar tarafından yazıda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır.

3. Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Bütün tablolar ve şemalara başlık ve sıra numarası verilmelidir. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

4. Tablolar ve şekiller ayrıca “Excel” formatında gönderilmelidir.

5. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça

Yazar dipnot yerine metin içinde yollama yapmayı tercih edebilir. Metin içinde yollama ya- pılması halinde yollamalar parantez içinde gösterilecektir. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Arıcı, 1999: 26).

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(Arıcı, 1999a: 35, 1999b: 40).

Kaynakçada: Arıcı, Kadir (1999a) Sosyal Güvenlik Dersleri, (Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı)
Arıcı, Kadir (1999b) Kitap Adı, (Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı)

Metin içindeki yollamada (makale):
(Alper, 1997: 10).

Kaynakçada: Alper, Yusuf (1997) “Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Yaşının Tespiti”, Dergi Adı, Cilt, Sayı, sayfa aralığı.


b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Tuncay ve Ekmekçi, 2011: 188).

Kaynakçada: Tuncay, Can ve Ömer Ekmekçi (2011) Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, (İstanbul: Basımevi/Yayınevi Adı)

Metin içindeki yollamada (makale):
(Polat ve Cam, 2014: 19).

Kaynakçada: Polat, Celal ve Erdem Cam (2014) “Fundamental Rights: The Product of Case Law? Before the Treaty of Lisbon”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1.


c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
(Fişek, Özşuca vd., 1998: 98).


Kaynakçada:
Fişek, Gürhan; Özşuca, Şerife Türcan ve Mehmet Ali Şuğle (1998), Sosyal Sigortalar
Kurumu Tarihi 1946-1996, Ankara: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Sosyal
Sigortalar Kurumu Yayın No: 598.

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Riddell, 1994:53).

Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), “Major and Parliment,” The Major Effect, (Ed: Dennis Kavanagh ve Anthony Seldon), London: Macmillan, 46-63.

Metin içindeki yollamada: (Üstündağ ve Yoltar, 2007: 73-76).

Kaynakçada: Üstündağ, Nazan ve Çağrı Yoltar (2007), “Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü, Bir Devlet Etnografisi”, Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar (Derleyenler: Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar), İstanbul: İletişim Yayınları, 55-9.

e) Kurum Yayınları:

Metin içindeki yollamada: (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No).

Kaynakçada: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012), Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, Ankara.

f) İnternet Kaynakları:

Metin içindeki yollamada: (Makal, 2006).

Kaynakçada: Makal, Ahmet (2006), “Zonguldak ve Türkiye Toplumsal Tarihinin Acı Bir Deneyimi Olarak İş Mükellefiyeti”, [http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/makal/ZOKEV.pdf], (05.02.2013).

Metin içindeki yollamada: (SGK, 2012).

Kaynakçada: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012), Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkânı (20.12.2012), [http://www.sgk.biz.tr/evkadinlarina-saglanan- farklisigortalilik-sartlari-ve-emeklilik-imkani/], (10.07.2013).

g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.

h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager