Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 

Yayın İlkeleri

1. Sosyal Güvenlik Dergisi altı aylık periyotlarla yılda iki kez yayınlanır.

2. SGD, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üze- re gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu yazım kurallarında belirtilen formatta kaynakça hariç en az 5.000 en fazla 8.000 sözcük olmalıdır.

4. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SGD elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahip olacaktır. Yayın- lanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve tablolardan bilimsel amaçlarla kullanılmak şartıyla kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5. Yazılar Sosyal Güvenlik Dergisi’ne e-posta olarak gönderilecektir. SGD’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazı için “basıla” ve- rildiği kabul edilecektir. Teslim edilen metinde yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yazarın adı-soyadı, kısa öz- geçmişi, çalıştığı kurum varsa akademik unvanı, açık adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ayrı bir sayfada gösterilecektir.

6. Dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısın- dan incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Düzeltme yapılmış yazılar en geç 2 ay içerisinde Yayın Kuruluna geri gönderilmelidir. Değer- lendirme için uygun bulunanlar ilgili alanda iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakem- lerin ismi gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu biri olumsuz olursa üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verir. Yazıların değerlendirilmesi sürecinde “kör
çift hakem” sistemi uygulanır.

Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

7. SGD’de de Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış yazılar yayımlanır. Yazı bu dillerden
hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150 en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve
İngilizce özetler de yazının sonuna eklenerek gönderilecektir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklen- mesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak en az 3, en fazla 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.

8. SGD’de de “yargı kararı incelemeleri”ne yer verilebilir.

9. Yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hak- kında Yönetmelik” çerçevesinde telif ücreti ödenecektir.

10. Yazara yazının yayımlandığı dergiden 5 adet gönderilecektir.

11. SGD’ye yazı gönderenler Sosyal Güvenlik Dergisi yazı yayımlama ilkelerini kabul
etmiş sayılırlar.

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager