Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 

Künye

P-ISSN: 2146-4839
E-ISSN: 2148-483X

Sahibi/ Owner of the Journal
Sosyal Güvenlik Kurumu Adına / On behalh of the Social Security Institution
Dr. Mehmet Selim BAĞLI (Kurum Başkanı / President of the Institution) 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Publication Manager 
Uğur KORKMAZ

Yayın Kurulu / Editorial Board 
Cevdet CEYLAN
Eyüp Sabri DEMİRCİ
Nazmi DOĞAN
Erdal YILMAZ
Okan AYAZ

Editörler / Editors 
Doç. Dr. Erdem CAM
Selda DEMİR

Yayın Türü: Uluslararası Süreli Yayın / Type of Publication: Periodical
Yayın Aralığı: 6 aylık / Frequency of Publication: Twice a Year
Dili: Türkçe ve İngilizce / Language: Turkish and English

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU
Professor Yener ALTUNBAŞ - Bangor University - UK
Professor Paul Leonard GALLINA - Bishop’s University - CA
Professor Jacqueline S. ISMAEL - University of Calgary - CA 
Professor Özay MEHMET - University of Carleton - CA
Professor Allan MOSCOVITCH - University of Carleton - CA
Professor Mark THOMPSON - University of Biritish Columbia - CA
Asst. Prof. Sara HSU - State University of New York - USA
Asst. Prof. C. Rada Von ARNIM – University of Utah – USA

ULUSAL DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR-TÜBA
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Levent AKIN-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf ALPER-Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ-Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir ARICI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN-Ankara Siyasal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ufuk AYDIN-Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ-Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Mehmet BARCA-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi SBF
Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi DEMİR-Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU-Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. E. Murat ENGİN-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali GÜZEL-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ-Pamukkale Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Aşkın KESER-Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Cem KILIÇ-TOBB ETÜ İİBF
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serdar SAYAN-TOBB ETÜ İİBF
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER-Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sarper SÜZEK-Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR-Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Savaş TAŞKENT-İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Ferda YERDELEN-TATOĞLU İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Sabri TEKİR-İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Türker TOPALHAN-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY-Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Gaye BAYCIK-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hediye ERGİN-Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU-Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Doç. Dr. Saim OCAK-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet TOP-Hacettepe Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP-Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

GENEL YAYIN İLKELERİ

1- Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), altı aylık periyotlarla yılda iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir.
  2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
3- Dergide yayınlanmasına karar verilen yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmak da dahil olmak üzere, yayın hakları SGK’ya aittir.
4- Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygunluğu tespit edilen yazılar değerlendirmeleri için yazının ilgili olduğu alanda iki hakeme gönderilir. Hakem raporuna göre; yazarına düzeltme gönderilir, yayınlanır ya da reddedilir.
5- Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanan makaleler atıf yapılmadan kullanılamaz.
6- SGD’de yargı kararı incelemelerine yer verilebilir.
7- Yazıları yayınlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde telif ücretleri ödenecektir.
8- SGD Sosyal Güvenlik Dergisi’ne makale gönderenler derginin yayın ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.
 
GENERAL PUBLICATION RULES
  

1- Journal of Social Security is an international, peer reviewed, scientific journal published twice a year.
2- The papers submitted to Journal of Social Security must be unpublished in elsewhere or not synchronically be in the review process of another publication.
3- Social Security Institution and Journal of Social Security own the copyright of the papers published (written and electronic versions).
4- All manuscripts firstly evaluated by Editorial Board and send two independent referees. According to referees’ reports, article will be sent to the authors to revise, publish or reject.
5- All the opinions written in articles are under responsilities of the authors. The published contents in the articles cannot be used without being cited.
6- Case review and commentaries are accepted by SGD.
7- Royalty fees will be paid to the authors whose articles published in the Journal of Social Security (SGD) in accordance with the related regulation.
8- Those who send articles to the SGD are considered to have accepted the publication principles of the SGD.
  
  
  SGD Sosyal Güvenlik Dergisi’nin tüm hakları saklıdır. Dergi’de yer alan bilimsel çalışmaların bir kısmı ya da tamamı, telif hakları saklı kalmak üzere, eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlarla çoğaltılabilir. 

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager