Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

2019-Cilt 9, Sayı 2

 

Güncel Sayı

KONU PDF Özet-İndex
Türkiye Tarım Sektöründe Emek Verimliliği ve İstihdam İlişkisinin İncelenmesi
Seymur AĞAZADE, Özlem EŞTÜRK
Uluslararası İlke ve Standartlar Bağlamında Yaşlı Hakları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
Nuray GÖKÇEK KARACA
Üniversite Kariyer Merkezlerinin Örgüt Yapısı ve Personel Profilinin İncelenmesi: Kimler Yönetiyor? Kimler Yürütüyor?
Metin PİŞKİN, Müge ERSOY KART
Devamsızlık ve İşte Var Olamamayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi
Metin BAYRAM
Fırsat mı Kriz mi? Mavi Yakalı Çalışanların Emekliliğe Yönelik Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Asiye KAMBER KIVCI
İşgücü Piyasası Durumları Arasındaki Geçişlerin Markov Modelleri ile İncelenmesi
Canan GÜNEŞ
Kendi Hesabına Çalışanların Kayıt Dışı İstihdama Bakışı
Dilek ŞENEL, Handan KUMAŞ
Değişen İstihdam Yapısı ve Genç İşsizlerin Gözünden Sendikalar
Hilmi ETÇİ, Deniz KAĞNICIOĞLU
Engelli İstihdamına Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Üzerine İnceleme
Mehmet Ali GAZİ, Caner ÇAKI
Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemlerinden Teşhis İlişkili Gruplar
Ferda IŞIKÇELİK, Nazife ÖZTÜRK, İsmail AĞIRBAŞ
OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyümeyi Maksimize Edecek Şekilde Optimizasyonu
Murat BİNAY
Türkiye’de Emeklilik Sistemlerinin Yaşlı ve Emekli Yoksulluğu Üzerine Etkisi
Ahmet Oğuz SARICA
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager