Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 


SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.

GÜNCEL SAYI.2020-Cilt-10 Sayı-1
KONU
PDF Özet-İndex
İkinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Alanında Gelişmeler ve Öneriler
Levent AKIN
Özel Sağlık Sigortası Talebini Etkileyen Faktörlerin İkili Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi: İstanbul Örneği
Rüştü YAYAR , Ayşe Nur DAŞÇI
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamında Çocuğun Durumu
Özgür Hakan ÇAVUŞ
Türk Hukukunda Refakat İzni ve Uygulamadaki Yeri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Örneği)
Namık HÜSEYİNLİ , Kezban ÖZÇELİK KAYNAK
Kısmi Süreli Çalışmayı Etkileyen Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler: TR21 Bölgesi Örneği
Esin Cumhur YALÇIN , Oğuz BAŞOL
Türkiye’de Aile Yapısının Annelerin İşgücüne Katılımı Üzerindeki Etkisi: Mikro Ekonometrik Bir Analiz
Elif KARA
Sosyal Harcama Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Musa ÖZTÜRK
OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Ampirik Bir Analizi: Fourier Panel Durağanlık Testi
Uğur Korkut PATA
The Role of Organizational Cynicism as a Mediator in the Relationship Between Perceived Organizational Support and Counter Productive Work Behavior for Public Employees
Tolga BAL
İş Güvenliği Uzmanlığı Bilirkişileri Üzerine Bir Çalışma
Onur DOĞAN , Ahmet Mahmut KILIÇ
Osmanlı Emeklilik Sistemi’nde Arpalık Uygulaması
Metehan ŞAHİN
Sosyal Güvenlik Dergisi’nde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
Elif KIRDAR , Abdurrahman BENLİ
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

Duyurular

6/30/20 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
 
Complementary Content
${loading}
${loading}