Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 


SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.

GÜNCEL SAYI.2021-Cilt-11 Sayı-1
KONU
PDF Özet-İndex
Bireysel Emeklilik Firma Yöneticileri Perspektifinden Bireysel Emeklilik Okuryazarlığı
Seyfettin ÜNAL, Nihat GÜL
COVID-19 Salgınında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Gaye BAYCIK, Özlem TÜRKŞEN, İstemi Ceysu DİNÇ
Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Çalışan Hekimlerin Sigortalılığı
Özkan BİLGİLİ
Yaşlıların Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yoluyla Sosyal İçermesi ve Eşiktelik Yaklaşımı
Doğa Başar SARIİPEK, Emine Elif AYHAN
Sosyal İnovasyon ve Artımsal İnovasyon Çerçevesinde İç-Göç Olgusunun Dinamik Mekansal Etkileşimi
M. Kenan Terzioğlu, Mehmet Ali YÜCEL, Ayhan GENÇLER
Güvenlik Kültürü Bileşenlerinin Sağlıklı ve Güvenli İşyeri Oluşumuna Etkisi: Bir Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Uygulama
Metin BAYRAM, Bülent ARPAT
Türkiye'de Mekansal Erişilebilirliği Sınırlayan Altyapı Eksikliklerinin Engelli İstihdamına Etkisi
Canan Öykü DÖNMEZ KARA
İş Güvenliği Uzmanlarında İşe Bağlılığın ve İş Stresinin İSG Performansına Etkisi: Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Zeynep Feride OLCAY, Ahmet Ebrar SAKALLI, Sertaç TEMUR
Türkiye'de Özel Sağlık Sigortacılığı Sisteminin Mevcut Durum Analizi
Ekrem SEVİM, Mustafa NAL
Çalışma Hayatında Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma
Nalan ARKAN, Güven MURAT
Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği (PEDÖS) Geliştirme Çalışması
Niyazi Okan ÇOBAN, Metin PİŞKİN, Müge ERSOY KART
Coronavirus Risk Assessment and Occupational Health and Safety Practices in Workplaces During Normalization Process
Fatma DEMİRCAN YILDIRIM
Örgütsel Bağlılık ve Değişime Direncin Pozitif İş Davranışları, Geri Çekilme Davranışları ve Muhalif İş Davranışları Üzerindeki Etkileri
Caner YILMAZ, Hande ÖZGEN
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

Duyurular

6/24/21 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
 
Complementary Content
${loading}
${loading}