Web Content Viewer (JSR 286) Actions
SGK Kitaplık programını iPhone, iPad ve Android işletim sistemli cihazlarınıza AppStore ve GooglePlay’den ücretsiz indirerek SGD sayılarını okuyabilirsiniz.

SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ


  “Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

  Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.”


GÜNCEL SAYI.2014-Cilt-4 Sayı-1
KONU
PDF Özet-İndex
Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hatice EROL, Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Ev Kadınlarının Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Görüşleri
Doç. Dr. Gülay GÜNAY, Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU, Prof. Dr. Özgün BENER
Güvenceli Esneklik Gündemi: 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası
Yrd. Doç. Dr. Aslan Tolga ÖCAL
Pension Privatisation Trends and the Influence of Organised Business Interests:What Did the Economic Crisis Show?
Esat AKTAŞOĞLU, Dr. Erdem CAM
Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki
Dr. Ufuk TÜREN, Dr. Yunus GÖKMEN
Milli Korunma Kanunu Versus 3008 Sayılı İş Kanunu:Emeği Denetim Altına Alan ve Sermaye Birikimini Destekleyen Bir Kanun
Araş. Gör. Mihrican ZORLU
Karar İncelemesi Limited Şirketlerde Hisse Devrinin Ticaret Siciline Tescilinin Sosyal Sigortalar Açısından Zorunluluğu
Av. Birten DÖNMEZ
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.


1/22/14 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine ()

2014 Yılı Mayıs Ayı Ziyaretçi Sayısı

649