Web Content Viewer (JSR 286) Actions
SGK Kitaplık programını iPhone, iPad ve Android işletim sistemli cihazlarınıza AppStore ve GooglePlay’den ücretsiz indirerek SGD sayılarını okuyabilirsiniz.SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ


  “Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

  Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.”


GÜNCEL SAYI.2014-Cilt-4 Sayı-2
KONU
PDF Özet-İndex
AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi
Nuray GÖKÇEK KARACA
Occupational Safety Experts in the Law No 6331: Qualifications, Assignments and Authorizations
İlknur KILKIŞ, Yusuf ALPER, Şenel ŞEN, Emir Cihan ALPER
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, Demokrasi ve Gelir Dağılımı İlişkisi
Seyfettin ARTAN, Cemalettin KALAYCI
İktisadi Kriz Karşısında ‘Sürdürülebilir’ Refah Devleti
İrfan KALAYCI
Sosyal Güvenlik Mevzuatına Aykırılıktan Doğan Suçlar ve Kabahatler ile Cezalarına İlişkin Genel Değerlendirmeler/Öneriler
Müslim DEMİR
“İnsana Yakışır İş” Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar
Sinem YILDIRIMALP, Emel İSLAMOĞLU
Türkiye’de Reçete Başına Ortalama Maliyet Serisinin Zaman Serisi Modelleriyle Öngörüsü ve Öngörü Performanslarının Karşılaştırılması
Sevda AKAR
Sosyal Güvenlik Hakkının Yargıtay Kararlarına Yansıması
Çağla ERDOĞAN
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.


9/8/14 "SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeye başlamıştır." ()
8/19/14 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine ()
2015 Yılı Ocak Ayı Ziyaretçi Sayısı

813