Web Content Viewer (JSR 286) Actions

SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ


  “Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

  Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.”


GÜNCEL SAYI.2015-Cilt-5 Sayı-2
KONU
PDF Özet-İndex
İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Anayasa m. 90 Son Cümle Hükmü ve Toplu Eylemler Üzerine
E. Murat ENGİN
İç Göç ve Kent ile Bütünleşme: Kocaeli İli Alan Araştırması
Burcu KÜMBÜL GÜLER / Arzu ÖZSOY ÖZMEN / Doğa Başar SARIİPEK
Türkiye’de Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevlerin İşsizliğe Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım
Osman PEKER / Mehmet BÖLÜKBAŞ / İsmet GÖÇER
Özel Hastanelerde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma: Adana İlinde Bir Uygulama
Emel YÜCEL / Yıldırım Beyazıt ÖNAL
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Engin ÜNGÜREN / Tayfur Süleyman KOÇ
Türkiye’deki 81 İlin Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetlerine Erişim Durumları
Mehmet GÖZLÜ / Hüseyin TATLIDİL
Gelecek Nesillerin Yaşam Fırsatları İçin Ciddi Bir Tehdit: Çocuk Yoksulluğu
Banu METİN
Ağız ve Diş Sağlığında Yaşam Kalitesi: Diyabet Hastalığının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Seda SÖNMEZ / Mehmet TOP
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.


2/4/16 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine ()
9/8/14 "SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenmeye başlamıştır." ()2016 Yılı Ocak Ayı Ziyaretçi Sayısı

772